Risk Assessment Team - Verbeterprojecten Internering

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de reguliere geestelijke gezondheidszorg hierrond te adviseren.

 

 rat.jpeg 1

 

  • Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden, namelijk het Liaison-project.
  • Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
  • Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen met betrekking tot risicotaxatie en - management.

Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is een betere afstemming van de zorg mogelijk. Naast het uitvoeren van risicotaxaties bij geïnterneerden, staat het Risk Assessment Team eveneens open voor het beantwoorden van adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie.

In 2019 werden in totaal 19 dossiers aangemeld, voornamelijk vanuit de forensische VAPH-sector en reguliere residentiële centra. Alle dossiers werden, op één na, geïncludeerd in onze werking. We merkten op dat deze aanmeldingen soms aangestuurd werd vanuit de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij. Daarnaast werden adviesvragen van zorgpartners behandeld, alsook een hoofdstuk rond risicotaxatie geschreven voor een boek aangaande de behandeling van seksuele daders.

Anno 2019 werd vanuit de FOD Volksgezondheid officieel bekend gemaakt dat de middelen binnen de huidige verbeterprojecten per Hof van Beroep geheroriënteerd zouden worden naar de Mobiele Equipes Internering. Dit houdt in dat de werking van de huidige verbeterprojecten, waaronder het Risk Assessment Team, werd beëindigd vanaf 01/01/2020.

De Mobiele Equipe Internering HvB Antwerpen zal trachten om de functies van de verbeterprojecten zoveel als mogelijk op te nemen in hun werking. De Mobiele Equipe Internering Antwerpen zal bestaan uit twee antennes (Antwerpen/Limburg) dewelke beiden over een kernteam zullen beschikken dat zich zal bezig houden met indicatiestelling, opzetten en opvolgen van zorgtrajecten. Zij nemen tevens de liaisonfunctie op, ondersteunen de mobiele werkers alsook de zorgpartners. Verder zijn er mobiele teams die waar mogelijk zullen aansluiten bij de reguliere mobiele teams van de reguliere 107 netwerken. Zij zullen psychosociale begeleiding aan huis aanbieden, outreachend werken en de liasonfunctie opnemen.

Meer informatie hieromtrent is vooralsnog terug te vinden via volgende website: www.schakelteam.be