Nieuwsbrief Lentekriebels 2020

Nieuwsbrief UFC - Lentekriebels 2020
View this email in your browser
IN DEZE NIEUWSBRIEF
UFC Nieuws
 

UFC nieuws

Nieuwe sociale kaart!
 
De sociale kaart is na twee jaar opnieuw geactualiseerd en in een nieuw jasje gestoken. Lees in deze nieuwsbrief meer over het project 'sociale kaart' en download de nieuwste versie.  
Ga naar de rubriek 'sociale kaart'.
UFC Handboek:  behandeling van seksueel afwijkend gedrag
 
Onder redactie van het UFC werd een nieuw handboek uitgegeven omtrent de behandeling van seksueel afwijkend gedrag. Verschillende Vlaamse en Nederlandse experten leverden een bijdrage. Je kan dit Nederlandstalig handboek nu bestellen.
 
Ga naar de rubriek 'UFC handboek'. Bestel hier het handboek.  
Jaarverslag UFC  
 
Eind maart leverde het UFC het jaarlijks jaarverslag af aan de FOD justitie, die het steuncentrum subsidieert. In het jaarverslag worden zowel de klinische activiteiten als de steunopdrachten van het UFC besproken die in het jaar 2019 werden uitgevoerd.  
Lees het hier.
Wanneer u een papieren versie van het jaarverslag wenst te verkrijgen kan u het  aanvragen. 

At the crossroads 2.0

NL-ATSA, het UFC en de Universiteit van Antwerpen sloegen de handen in elkaar en organiseerden in januari 2020 een meerdaags internationaal congres in Antwerpen. Dit unieke congres bood onderzoekers en behandelaars uit de hele wereld de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek en de behandeling van zedendelinquenten. Prof. Kasia Uzieblo, collega Minne De Boeck en Prof. Kieran McCarten schreven hierover een blogpost. 
 

Lees het hier

Welkom Sam!
In maart mocht het UFC opnieuw een arts-specialist psychiatrie in opleiding welkom heten. Sam Tielens staat tot in voor de psychiatrische patiëntenzorg binnen het UFC. Daarnaast vervult hij een functie binnen de zorgequipe van de Antwerpse gevangenis.
Tot ziens Amber en Michelle!  
Amber, studente toegepaste psychologie, en Michelle, studente criminologie konden hun stage volbrengen in het UFC. Hoewel de corona-periode wel wat roet in het eten gooide zijn ze er toch in geslaagd er nog een zinvolle stage van te maken. Michelle haar stageopdracht ging over de toepassing van risicotaxatie bij kinderpornoplegers en de implementatie van informatie over deze populatie in het UFC. Op deze manier hoopt het UFC betere opvolging te kunnen bieden, alsook de wortels te leggen voor verder onderzoek naar internetplegers. Amber kan haar stage nog even verderzetten in de maanden mei en juni en zal voornamelijk klinische opdrachten verrichten.  
      
 
Project Sociale kaart

Vernieuwde sociale kaart
In september 2015 werd de Sociale Kaart voor Hulpverlening aan seksueel delinquenten in Vlaanderen gelanceerd. Het project werd uitgewerkt door het UFC als steuncentrum met de hulp van alle gespecialiseerde voorzieningen in de ambulante en residentiële sector. Na twee jaar van gebruik was de sociale kaart aan een actualisering toe, wat resulteerde in de tweede versie die werd gepubliceerd in september 2017. In september 2019 besliste het UFC om opnieuw initiatief te nemen voor de opmaak van een derde editie, zodat de sociale kaart actueel blijft.

Met de sociale kaart tracht het UFC een duidelijk en gestructureerd overzicht te geven van het Vlaams behandelaanbod anno 2020, in functie van verwijzing en doorverwijzing tussen partners.

In dit document vindt u nuttige gegevens van elk centrum, waaronder:

  • contactinformatie;
  • werkingsgebied;
  • hulpverleningsaanbod;
  • in- en exclusiecriteria;
  • verloop van aanmeldings- en intakeprocedures.
Download hier de nieuwe sociale kaart!
 
Project UFC Handboek

UFC Handboek: behandeling van seksueel afwijkend gedrag
Dit handboek gaat in op verschillende aspecten binnen de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Het licht het wettelijk kader toe, met in het bijzonder het seksueel strafrecht alsook theoretische modellen van seksuele delinquentie. Nadien wordt er dieper ingegaan op de diagnostiek en behandeling van delinquenten. Daarbij wordt aandacht besteed aan risicotaxatie en -management, biologische aspecten met farmacologische interventies en verscheidene therapeutische benaderingen.

Bijzondere aandacht gaat naar specifieke doelgroepen zoals zwakbegaafden, kinderpornoplegers, vrouwelijke seksueel delinquenten en seksueel delinquenten van allochtone origine. Ook specifieke thema’s komen aan bod, zoals psychopathie bij seksueel delinquenten en autisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Afgesloten wordt met enkele ethische en deontologische vraagstukken.

Dit boek richt zich tot praktijkwerkers, behandelaars, beleidsmakers, juristen en studenten. Het beoogt bij te dragen aan de evidence-based forensische zorg van daders van seksueel misbruik. De vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk maakt het tot een uniek instrument voor Vlaanderen en Nederland. Mede door de toelichting van specifieke casussen en praktijkvraagstukken is het zeer geschikt voor de dagelijkse praktijk van elke professional.

Deze uitgave staat onder redactie van professor Kris Goethals, forensisch psychiater, criminologe Minne De Boeck en psychologen Tineke Dilliën, Wim Huys en Annelies Nuyts, allen verbonden aan het Universitair Forensisch Centrum (UFC, Universiteit Antwerpen).  

Lees hier meer!

 
UFC Journal club
The Motivation-Facilitation Model of Sexual Offending
 
Tijdens de UFC Journal Club van mei 2019 presenteerde onze stagiaire toegepaste psychologie, Nele Carpentier, twee interessante artikels betreffende het motivatie-facilitatiemodel van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 
Lees hier het verslag van de presentatie.
Differentiating Adults With Mixed Age Victims From Those Who Exclusively Sexually Assault Children or Adults
Tijdens de UFC Journal Club van januari 2020 presenteerde onze stagiaire psychologie, Mara Vanderputten, een interessante artikel betreffende 'Differentiating Adults With Mixed Age Victims From Those Who Exclusively Sexually Assault Children or Adults' van Rice, J., & Knight, R. A. (2019).   
Lees hier het verslag van de presentatie.
 
Stop it Now!
 
Stop it Now! viert in mei 2020 het driejarig bestaan van de hulplijn, dit jaar in coronatijden. Dat vroeg om specifieke initiatieven ter preventie van seksueel kindermisbruik, alsook om een hand te reiken aan vaak gestigmatiseerde doelgroepen. Stop it Now! heeft tijdens de coronaperiode daarom extra ingezet op bekendmaking. Bij de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) was een TV-spot te zien waarin een man worstelt met zijn gevoelens, zijn vrouw hem steun biedt en hem motiveert hulp te zoeken bij Stop it Now!. Ook in de Antwerpse metro van de Lijn is Stop it Now! zichtbaar met een kort bekendmakingsfilmpje. Verder lanceerde Stop it Now! een nieuw campagnebeeld, een aangepaste website en een campagne op legale pornosites om mensen die dreigen een grens over te gaan te motiveren hulp te zoeken. 
 
Lees hier het jaarverslag van Stop it Now!.
 
Kijktip
IN DE CINEMAZALEN Kijktip voor na Corona
Muidhond
 
Muidhond' vertelt het verhaal van Jonathan, een introverte, zachtaardige jongen van 25 jaar die uit de gevangenis terugkeert naar zijn vertrouwde dorp aan de kust, waar hij met zijn moeder en zijn oude hond Mick samenleeft. Wat hij precies op zijn kerfstok heeft, wordt niet gezegd. Jonathan heeft het uit zijn hoofd verbannen en is vastberaden om zijn leven terug op de rails te krijgen. In de woning naast hen nemen een moeder en haar dochtertje van tien hun intrek. Het meisje is samen met haar moeder op de vlucht voor haar vader, en loopt er eenzaam en verwaarloosd bij. Als Jonathan na een uitstapje aan de duinmeertjes terugkeert met een gekwetste muidhond (een vis uit de karperfamilie), komt het meisje, eveneens een dierenliefhebber, zijn vangst bewonderen. Jonathan houdt haar aanvankelijk op afstand, maar ze zoekt toenadering omdat ze verder niemand heeft. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen beiden. Maar Jonathan worstelt met zijn afwijkende seksuele driften, die hij uit alle macht in de kiem probeert te smoren. Intussen wordt hij op zijn werk ontslagen, en takelt de muidhond zienderogen af. Bovendien zal hij door een nakende verhuis afscheid moeten nemen van het eenzame meisje.  
van ons. Patrice Toye behandelt met 'Muidhond' een heftig thema dat ongetwijfeld stof zal doen opwaaien, maar ze doet dat met gevoel voor sfeer en nuance. De indringende beeldtaal en bedachte montage maakt de existentiële zoektocht, twijfels en onzekerheden van Jonathan haast tastbaar. Dit arthousedrama wordt bovendien kundig gedragen door Tijmen Govaerts ('Wij', 'Girl', 'Kursk') als de jonge lead. Hij kruipt diep in het hoofd van Jonathan, die meer is dan zijn donkere kant alleen, en doet dat op een verbluffend overtuigende wijze. Een aangrijpende, gedurfde film over het heruitvinden of verdringen van je identiteit en over de strijd tussen goed en kwaad in ieder van ons. Recensie Filmfest Gent: https://www.filmfestival.be/nl/archief/festival-edities/muidhond/19-2178
 
Van zodra de film wordt uitgebracht zal het UFC deze ter beschikking stellen in de UFC-bib om te gebruiken in behandeling.
Bekijk hier de trailer.
 

Het UFC in de media

Ontoerekeningsvatbaar  
Canvas startte midden mei met de nieuwe reeks 'Ontoerekeningsvatbaar'. Tien geïnterneerden maken er samen met een kunstenaar kunst. Een van de geïnterneerden pleegde seksueel kindermisbruik. Lees hier waarom duiding zo belangrijk is.
Prof. Kris Goethals en criminologe, Minne De Boeck, gaven ook duiding op de 'VRT nu' website bij het programma. Bekijk het hier.
 
 
Mentale zorg in Coronatijden  

Directeur van het UFC, Prof. dr. Kris Goethals, over het gebrek aan mentale zorg in coronatijd. Prof. Goethals ergert zich aan de beleidskeuzes: 'Mentale zorg is blijkbaar niet essentieel'. Lees het volledige artikel hier. 
Hij schreef ook nog een opiniestuk over de heropstart van de geestelijke gezondheidszorg. Lees het hier.
 

Naar aanleiding van het artikel in De Morgen werd Prof. Goethals ook uitgenodigd bij 'De Madammen' op Radio 2. Lees hier het artikel en herbeluister het radiointerview.

Stop it Now! in coronatijd  
De hulplijn 'Stop it Now!' kreeg meer hulpvragen tijdens de lockdown. In het begin zagen ze een daling in het aantal contacten, nadien een stijging. Vooral in het aantal hulpvragen van mensen die bezorgd waren over de seksuele gevoelens of het gedrag van een naaste. 
De 'Stop it Now!' in corontatijden Knack- Lees het hier!
Stijging bij de hulplijn 'Stop it Now!' tijdens de lockdown Radio 1, De Morgen, de Gazet van Antwerpen, VRT nws, Het Journaal - Lees, bekijk en beluister het hier!
 
 
Jaar na Julie

Naar aanleiding van 'één jaar Julie Van Espen' maakte 'de Morgen' een kritische analyse van wat er al ondernomen werd als reactie op de brief die de ouders van Julie Van Espen geschereven. Onze criminologe, Minne De Boeck, aan het woord. Conclusie: een jaar na Julie's dood is er nog véél werk. 

Lees het volledige artikel hier.

Canvasdocu Kindermisbruik Hilde Van Mieghem

Hilde Van Mieghem maakte een documentaire voor Canvas over kindermisbruik. Onze collega, Minne De Boeck, gaf duiding over de daders en 'Stop it Now!'.
Lees hier het volledige artikel.

Film Muidhond 

De film Muidhond wordt getoond in onze cinemazalen. Muidhond gaat over een man die worstelt met zijn pedofiele gevoelens en in contact met een klein meisje voortdurend met zijn pedofiele gevoelens geconfronteerd wordt. Lees hier het artikel waar een man met pedofiele gevoelens getuigt en Minne De Boeck, onze collega die ook coördinator is van het Stop it Now!-project, duiding geeft. 
Herbekijk hier het interview in 'de Afspraak'.

Seksueel kindermisbruik door vrouw in programma 'Thuis'

Naar aanleiding van de ontluiking in het programma 'Thuis' omtrent het seksueel misbruik gepleegd door een moeder gaf onze collega, criminologe Minne De Boeck, duiding bij het fenomeen seksueel misbruik door vrouwen in 'Het Laatste Nieuws' en 'Dag Allemaal'. Lees het hier.

 

In de kijker

Maak een PUNT. van seksueel geweld
 
Het UFC en Stop it Now! zijn trotse partner van #bloomforchange, een campagne als herdenking voor Julie Van Espe, als steun voor de slachtoffers van seksueel geweld, als signaal naar de politiek en als hoopvolle blik op de toekomst.
Het UFC ondersteunde Punt. vzw in het opstellen van de beleidsnota, waarbij we vooral de aandacht vestigden op het actiepunt 'begeleiding en behandeling van seksuele daders', alsook 'de preventieve benadering van seksueel geweld vanuit daderperspectief'. Je kan de beleidsnota nog steeds ondertekenen via www.bloomforchange.be. Steun #bloomforchange, download de tekening en hang deze voor het raam. Samen tegen seksueel geweld.  
 

Vacature


VACATURES IN HET NETWERK


Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen zoekt:
  • Master in de Criminologie 100% – bepaalde duur met vooruitzicht op verlenging
           Lees hier de vacature.
  • Coördinator/hulpverlener bachelor in de menswetenschappen (antenne Turnhout) 80%– onbepaalde duur vanaf 01/08/20
            Lees hier de vacature.
 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Gent zoekt:  
  • Bachelor menswetenschappen 80%-100% - onbepaalde duur, zo snel mogelijk 
            Lees hier de vacature.
Tele-onthaal:  
  • Vacature stafmedewerker (80%)
           Lees hier de vacature.
 
 
 

Agenda

 
Graag uw aandacht voor deze interessante opleidingen & vormingsmomenten! 
Ten gevolge van de coronacrisis zijn er heel wat studiemomenten afgelast of uitgesteld.
 
Nationaal
02.06.2020: Colloqium Zorgcentra Seksueel Geweld - Afgelast!  Lees meer
23.06.2020: Online ledenvergadering NL-ATSA Deelnemen kan 
26.11.2020: Familieplatform GGZ - 'Gewone kinderen in bijzondere omstandigheden'  Lees meer 
SAVE THE DATE
10.12.2020: UFC Studiedag - 'Handboek: behandeling van seksueel afwijkend gedrag' - Hof van Liere, Antwerpen 
24.04.2021: Studiedag 5 jaar Stop it Now!: de preventie van seksueel kindermisbruik - Hof van Liere, Antwerpen
Internationaal
21-24.10.2020: 
ATSA conference - 39th Annual Research And Treatment Conference 'Blending voices, strengthening lives' - San Antonio, Texas Lees meer
19-21.05.2021: National Organisation for the Treatment of Abusers (NOTA) International Conference 2020 - Queens Hotel, Leeds - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer
22-25.06.2021: IAFMHS - International Association of Forensic Mental Health conference - Krakow  - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer
24-27.08.2021: International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) Conference, 'Current Developments in Etiology, Assessment, and Prevention of Sexual Offending' - Goethe University, Frankfurt - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer  
Wil je zelf graag een vormingsmoment aankondigen via deze nieuwsbrief, geef UFC-criminologe  dan een seintje.

Vaktijdschriften

Het UFC houdt u graag op de hoogte van de recente vakliteratuur. Hieronder vindt u een oplijsting van 7 internationale forensische tijdschriften en een selectie uit het meest recente aanbod van elk tijdschrift.
Door op de coverafbeelding van het tijdschrift te klikken, komt u op de website van de uitgever terecht, waar u de titels, auteurs en een korte inhoud van elk reeds verschenen artikel kan raadplegen.
Wenst u volledige artikels door te nemen? De lezers van deze nieuwsbrief kunnen 
 een digitale kopie van de gewenste artikels van onderstaande tijdschriften opvragen.

Sexual Abuse The Official Journal of the Association for the Treatment of Sexual Abusers
Sexual Abuse provides a forum for the latest original research and scholarly reviews on both clinical and theoretical aspects of sexual abuse. It is the only publication to focus exclusively on this field, thoroughly investigating its etiology, consequences, prevention, treatment and management strategies. The in-depth studies provide essential data for those working in both clinical and academic environments.
Volume 32, Issue 1 - 4          
Journal of Sexual Aggression An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice
The Journal of Sexual Aggression provides an international and interdisciplinary forum for the dissemination of original research findings, reviews, theory, and practice developments regarding sexual aggression in all its forms.  
Volume 26, Issue 1    
Criminal Justice and Behavior
CJB, peer-reviewed and published monthly, promotes scholarly evaluations of assessment, classification, prevention, intervention, and treatment programs to help the correctional professional develop successful programs based on sound and informative theoretical and research foundations.
Volume 47, Issue 1 - 6  
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology

IJO, peer-reviewed and published monthly, for more than five decades has provided therapists, counselors, researchers, forensic psychologists and psychiatrists, criminologists and policy makers with challenging research on topics including; violent crime, sexual offending, domestic violence, juvenile delinquency, criminal profiling, and risk assessment. There is an emphasis on the treatment of the offender--both as to theory and for clinical practice.

Volume 64, Issue 2 - 8  
 
Criminal Behaviour and Mental Health
Criminal Behaviour and Mental Health is a peer-reviewed scientific journal covering the relationship between criminal behavior and psychiatry.
Volume 30, Issue 1
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology
The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology is a multidisciplinary journal devoted to publishing papers relating to aspects of psychiatry and psychological knowledge (research, theory and practice) as applied to offenders and to legal issues arising within civil, criminal, correctional or legislative contexts.
Volume 31, Issue 1 - 3    
Journal of Interpersonal Violence
JIV published 24 times a year, is devoted to the study and treatment of victims and perpetrators of interpersonal violence, addressing the causes, effects, treatment, and prevention of all types of violence. It provides a forum of discussion for the concerns and activities of professionals and researchers working in domestic violence, child sexual abuse, rape and sexual assault, physical child abuse, and violent crime.
Volume 35, Issue 1 - 10        

 

 
 
 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share
Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Onze website Onze website
   
Copyright © 2016 , Universitair Forensisch Centrum, All rights reserved. Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om de nieuwsbrief van het UFC te ontvangen, of omdat je recent hebt deelgenomen aan een UFC opleidingsmoment.

Our address is: Universitair Forensisch Centrum Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10  2650 Edegem Belgium
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 
This email was sent to  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences Universitair Forensisch Centrum · Universitair Ziekenhuis Antwerpen · Wilrijkstraat 10 · Edegem 2650 · Belgium
Email Marketing Powered by Mailchimp