Het fenomeen van 'chemsex'

Alexander Lucardie, assistent in de psychiatrie, gaf een Journal Club in september 2022 over het thema 'chemsex', ook het UFC krijgt hier immers zowel in forensische als niet-forensische context meer te maken. Lees hier het verslag van de Journal Club. 

Lees meer...

Working with problems of perversion

Tijdens zijn journal club in september 2020 bracht onze voormalige ASO Dr. Jaco Warnaerts een artikel onder de aandacht omtrent perversie. De auteur tracht met dit artikel een psychoanalytisch kader aan te reiken in het therapeutische werk met parafiele stoornissen. Een kort verslag van deze bespreking vindt u hier.

Lees meer...