Sociale kaart 'Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten in Vlaanderen'

In september 2015 werd de Sociale Kaart voor Hulpverlening aan seksueel delinquenten in Vlaanderen gelanceerd. Het project werd uitgewerkt door het UFC als steuncentrum, en dit onder toeziend oog van het Vlaams Begeleidingscomité en met de hulp van alle gespecialiseerde voorzieningen in de ambulante en residentiële sector. Na twee jaar van gebruik was de sociale kaart aan een actualisering toe, wat resulteerde in de tweede versie die werd gepubliceerd in september 2017. In september 2019 besliste het UFC om opnieuw initiatief te nemen voor de opmaak van een derde editie, zodat de sociale kaart actueel blijft.

Met de sociale kaart tracht het UFC een duidelijk en gestructureerd overzicht te geven van het Vlaams behandelaanbod anno 2020, in functie van verwijzing en doorverwijzing tussen partners.

In dit document vindt u nuttige gegevens van elk centrum, waaronder :

  • contactinformatie;
  • werkingsgebied;
  • hulpverleningsaanbod;
  • in- en exclusiecriteria;
  • verloop van aanmeldings- en intakeprocedures.

 

 

Download hier de nieuwe sociale kaart

(update: september 2022)

nieuwesocialekaart

 

 

Naast de gespecialiseerde hulpverlening aan seksuele delinquenten bestaat er ook COSA Vlaanderen, een reïntegratieproject dat werkt met vrijwilligers voor plegers van zedenfeiten.  

Meer informatie over COSA Antwerpen kan u hier terugvinden. 

 

cosa logo