Onze missie

Even voorstellen

Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) werd opgericht begin van de jaren ’90 als zelfstandig onderdeel van de dienst psychiatrie van de Universiteit Antwerpen. Het UFC heeft de uitdrukkelijke ambitie om mee richting te geven aan de forensische gedragswetenschappen in Vlaanderen, zowel op het vlak van opleiding, klinische hulpverlening, deskundigenonderzoek als wetenschappelijk onderzoek.

Het UFC is door de Minister van Justitie erkend als steuncentrum in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Onze partners in dit akkoord zijn de gespecialiseerde psychosociale gevangenisteams, de justitiehuizen en de gespecialiseerde voorzieningen van de Vlaamse Gemeenschap.

Onze missie

Seksueel misbruik brengt schade toe aan de psychische en fysieke integriteit van individuen en leidt onmiskenbaar tot een significante belasting van de maatschappij. Het is een probleem van welzijn en geestelijke gezondheidszorg dat als dusdanig dient aangepakt te worden, naast de strafrechtelijke benadering.

Het UFC verbindt zich ertoe een deskundige, ethisch verantwoorde en wetenschappelijk gefundeerde evaluatie, behandeling en begeleiding van daders uit te werken, toe te passen en uit te dragen. Daarbij staat terugvalpreventie centraal, gezien een herhaling van delicten en dus ook het veroorzaken van nieuw menselijk leed in de mate van het mogelijke dient voorkomen te worden. Een dergelijke aanpak van daders van seksueel geweld draagt niet alleen bij tot de veiligheid van de maatschappij, maar is tevens in het voordeel van de daders en hun naasten.

Het UFC promoot de visie dat hulpverlening, samen met preventie en de strafrechtelijke benadering, een onmisbaar element vormt in het streven naar een meer veilige maatschappij. Het is dan ook onze missie om bruggen te slaan tussen de hulpverlening en justitie zodat grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder humaan en efficiënt bestreden kunnen worden.

Naast plegers van seksuele delicten, behandelt het UFC ook cliënten zonder justitieel statuut. Mensen met een hulpvraag rond hyperseksualiteit (seksverslaving) of seksuele aantrekking of interesse in kinderen kunnen zich ook vrijwillig aanmelden.

Onze activiteiten

  • Consultatiefunctie. De partners kunnen bij het UFC terecht voor advies omtrent de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. Zowel vragen over individuele gevallen als vragen met betrekking tot de aanpak van deze problematiek in het algemeen worden beantwoord.
  • Nieuwsbrief. Door middel van een tweemaandelijkse nieuwsbrief worden de partners en belangstellenden op de hoogte gebracht van de actualiteit in dit domein, van studiedagen in binnen- en buitenland, aanvullingen van de forensische bibliotheek en inhoudstafels van recente tijdschriften.
  • Wetenschappelijke informatie wordt verstrekt op vraag.
  • Opleidingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de partners.
  • Gespecialiseerde ambulante behandeling. Daders van seksueel misbruik kunnen een aanvraag indienen voor behandeling in het UFC.
  • Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie. De referenties van deze wetenschappelijke publicatie kan u terugvinden op de pagina UFC publicaties.