Supervisie CGG De Pont Mechelen

Het UFC organiseert op vraag van het gespecialiseerd behandelcentrum CGG De Pont een supervisie op maat voor het forensisch team. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens binnen specifieke thema’s gewerkt.

Thematische intervisie - incestplegers

Op 16/11/2017 vond de intervisie incestplegers “de gezinsgerichte aanpak van incestpleger en zijn gezin” plaats op de stadscampus UAntwerpen. De intervisie werd gegeven door Stef Anthoni en Bart Weustenraad van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Antwerpen.

Lees meer...