Samenwerkingsakkoord

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Na intensieve onderhandelingen tussen justitie, gezondheidsbeleid en welzijn wordt op 8 oktober 1998 het samenwerkingsakkoord over seksueel delinquenten ondertekend.

Deze officiële overeenkomst tussen de minister van Justitie, Vlaams minister van Gezondheidsbeleid en Vlaams minister van Welzijn stelt als doel om herhaling van seksueel misbruik én het leed toegebracht aan slachtoffers van seksueel misbruik zoveel als mogelijk te voorkomen.

Om dit doel te bereiken wordt ervoor gekozen om seksueel delinquenten te straffen én gepaste hulpverlening aan te bieden. Justitie staat voor het respect van de wet, de bescherming van de maatschappij en de zinvolle invulling van de straf. Gezondheidszorg en welzijnswerk bieden gespecialiseerde hulpverlening.

Het samenwerkingsakkoord vormt netwerken voor de begeleiding en behandeling van alle meerderjarige daders van seksueel misbruik die in aanraking komen met het gerecht.

De opdrachten en middelen van de betrokken diensten en de samenwerkingsafspraken tussen justitie en hulpverlening worden duidelijk omschreven in het samenwerkingsakkoord.

Justitie organiseert in vier Vlaamse gevangenissen een gespecialiseerd psychosociaal team. Deze teams staan in voor de begeleiding van seksueel delinquenten in de gevangenis en het geven van advies aan justitie. De justitieassistenten begeleiden de daders na hun vrijlating en verwijzen hen naar de hulpverlening van de Vlaamse Gemeenschap. De justitieassistent geeft verslag aan justitie en bezorgt gerechtelijke informatie aan de hulpverlener. Het steuncentrum biedt een algemene coördinatie en ondersteuning aan de betrokken diensten.

De Vlaamse Gemeenschap organiseert acht gespecialiseerde voorzieningen in de gezondheidszorg en vijf gespecialiseerde voorzieningen in het welzijnswerk. Deze voorzieningen staan in voor de ambulante hulpverlening aan seksueel delinquenten.

De te ondernemen acties bij de begeleiding of behandeling van betrokkene evenals de wijze van samenwerking tussen de betrokken partijen worden vastgelegd in de prestatieverbintenis. Dit document wordt ondertekend door betrokkene, justitieassistent en de gespecialiseerde voorziening.

Het samenwerkingsakkoord over seksueel delinquenten werd bekrachtigd door de wet van 4 mei 1999 en het decreet van 2 maart 1999.

Lees hier het samenwerkingsakkoord.