WILRIJK – Bijna de helft van de Vlamingen wil geen BDSM-beoefenaar als babysit en één op vijf ziet een BDSM’er als buur ook niet zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van UAntwerpen en het Universitair Forensisch Centrum.


Dokter Manuel Morrens van UAntwerpen Campus Drie Eiken Faculteit Volwassenenpsychiatrie en psychiater in het UPC Duffel en Alana Schuerwegen van het Universitair Forensisch Centrum verbonden aan het UZA in Edegem voerden een onderzoek uit om te achterhalen hoe het vandaag de dag in Vlaanderen zit met vooroordelen en stigma naar BDSM toe.


Schuerwegen: ‘BDSM (Bondage en discipline, dominantie en onderwerping, en sadisme en masochisme) is een vorm van intimiteit die op veilige wijze beleefd wordt tussen volwassen mensen in onderlinge toestemming en volgens gemaakte afspraken. BDSM heeft aan populariteit gewonnen in de media, denk maar aan de Fifty Shades of Grey trilogie.’


Een eerdere studie van Onderzoeksgroep CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Institute) wees uit dat ongeveer de helft van de Vlamingen op zijn minst met BDSM heeft geëxperimenteerd in de slaapkamer. Dertien procent doet dit op regelmatige basis. Morrens: ‘Maar desondanks blijft het nog al te vaak gehuld in een taboesfeer en krijgen BDSM-beoefenaars de dag van vandaag nog steeds te maken met stigmatisatie en discriminatie.’


Schuerwegen: ‘Tijdens ons onderzoek werd aan 300 Vlamingen zonder interesse in of ervaring met BDSM een reeks stellingen over BDSM en hun beoefenaars voorgelegd. Opvallend resultaat: maar liefst 86 procent houdt er minstens in enige mate stigmatiserende overtuigingen op na. Vooroordelen, gebrek aan kennis over BDSM en onbegrip voor de praktijk stonden hierbij op de voorgrond.’


‘Respondenten lieten uitspraken noteren als ‘BDSM is een ongezonde manier van intimiteit en seksualiteit te beleven’ en ‘SM-praktijken zouden strafbaar moeten zijn’. Velen geven aan dat ze beoefenaars liever niet in hun privésferen willen hebben: zo geeft iets minder dan de helft aan dat ze niet zouden willen dat een BDSM-beoefenaar op hun kinderen komt oppassen, 21 procent geeft aan dat ze een BDSM-beoefenaar liever niet als buur hebben.’


Voornamelijk oudere personen, die in het algemeen minder open staan voor nieuwe ervaringen, blijken meer vooroordelen en discriminerende attitudes te hanteren betreffende BDSM en BDSM-beoefenaars. De onderzoekers vroegen 325 BDSM-beoefenaars tegelijkertijd in welke mate zij in hun leven al te maken kregen met stigma en discriminatie omwille van hun interesse in BDSM. Morren: ‘Ruim een kwart van deze groep gaf aan niet te durven uitkomen voor hun BDSM-voorkeur, onder meer vanwege al ervaren stigma. België behoort tot één van de landen met een positieve wetgeving en beleid op het vlak van LGTBQ, maar dat lijkt zich niet te reflecteren in de attitudes ten aanzien van BDSM. Het gebrek aan kennis over BDSM is een mogelijke voedingsbodem voor die stigmatiserende gewoontes.’ De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JSM Sexual Medicine. (EM / Foto Universiteit Antwerpen)