In januari 2023 belichtte onze stagiaire klinische psychologie, Floor Somers, een artikel omtrent suïcidale gedachten en gedrag bij volwassenen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen, ook wel minor-attracted persons (MAPs) genoemd. Een beknopt verslag kan u hier lezen.

Jaarlijks sterven er wereldwijd meer dan 800.000 mensen door zelfdoding. Bij mensen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen liggen deze cijfers nog veel hoger. Onderzoek suggereert dat in de algemene bevolking de prevalentie voor suïcidale gedachten in het afgelopen jaar 4,8% is en de levenslange prevalentie 9%. Bij MAPs heeft 38% suïcidale gedachten in het afgelopen jaar en 33% doorheen het leven. Deze verontrustende cijfers vinden een verklaring in de stigma gerelateerde stress waarmee deze mensen dagelijks geconfronteerd worden. De publieke perceptie ten aanzien van MAPs is overwegend negatief en bestraffend, zelfs wanneer er geen sprake is van een zedendelict. Een belangrijke drijfveer voor suïcidaliteit is de perceptie gevangen te zitten in een stressvolle situatie waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Omgaan met dit stigma is een inherent stressvolle situatie.

In de huidige studie wordt nagegaan of eigenwaarde en de ervaren sociale steun samenhangen met suïcidale gedachten en gedrag bij volwassenen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen. De focus lag op deze twee parameters vermits stigma gerelateerde stress hier een negatieve invloed op heeft. Nochtans zijn een positief gevoel van eigenwaarde en de ervaren sociale steun beschermende factoren tegen suïcidaliteit. Echter werden deze bevindingen nog niet onderzocht bij MAPs. Er werd een online enquête afgenomen bij 154 volwassenen, met overwegend mannelijke respondenten tussen de 18 en 35 jaar. De resultaten lagen in lijn met de bovenstaande bevindingen. Het onderzoek concludeert dat inzetten op iemands eigenwaarde en sociale steun belangrijke doelen zijn in een behandeltraject om de suïcidale gedachten en gedrag bij deze populatie te verminderen.

Als stagiaire bij het UFC heb ik het contextgericht werken als zeer ondersteunend voor de cliënten ervaard. Het feit dat een omgeving op de hoogte is en betrokken wordt in het behandeltraject, kan ervoor zorgen dat de stigma gerelateerde stress afneemt en de perceptie van sociale steun vergroot.

Ingram, M., Thorne, E., Letourneau, E. J., & Nestadt, P. S. (2023). Self-Esteem, Perceived Social Support, and Suicidal Ideation and Behavior Among Adults Attracted to Children. OMEGA - Journal of Death and Dying, 0(0). https://doi.org/10.1177/00302228221150304